The Saker: Ballingschap op Main Street: The Sound of the Unipolar World Fading Away

22-06-22 10: 05: 00, De toekomstige wereldorde, die reeds aan de gang is, zal worden gevormd door sterke soevereine staten. Het schip is uitgevaren. Er is geen weg meer terug. Door Pepe Escobar, geplaatst met toestemming van de auteur en op grote schaal cross-posted Laten we ter zake komen en de Poetin Top Tien van het Nieuwe Tijdperk inrollen, aangekondigd door de Russische president live op het St. Petersburg forum voor zowel het Mondiale Noorden

The Unz Review:ㅤExile on Main Street: the Sound of the Unipolar World Fading Away, by Pepe Escobar

The future world order, already in progress, will be formed by strong sovereign states. The ship has sailed. There’s no turning back. Let’s cut to the chase and roll in the Putin Top Ten of the New Era, announced by the Russian President live at the St. Petersburg forum for both the Global North and South. The era of the unipolar world is over. The rupture with the West is irreversible and definitive. No pressure