De “gascrisis” in Europa is door eigen toedoen ontstaan

29-07-22 10: 16: 00, Toen Rusland zijn speciale militaire operatie in Oekraïne begon en het Westen reageerde met sancties en het dreigement de energieleveranties aan Rusland volledig af te snijden, beseften de Europese staten niet dat hun dreigement binnen enkele maanden averechts zou werken. De almaar stijgende kosten van levensonderhoud in Europa (en de VS) en het spookbeeld van gastekorten voor de komende winter hebben hun de wind uit de zeilen genomen in hun poging