RubikonNews:ㅤTurken ongewenst

23-06-22 01: 00: 00, Bij het Bundesamt für Bürgerliches Bildung valt onder het begrip "vreemdelingenhaat" het volgende te lezen: "Afwijzende en vijandige houding tegenover alles wat als vreemd en dus als bedreigend wordt ervaren in vergelijking met de vertrouwde levensomstandigheden. Xenofobie is gericht tegen mensen die van de eigen omgeving verschillen door afkomst, nationaliteit (xenofobie), godsdienst (antisemitisme) of huidskleur (racisme). Het uit zich in uitsluiting, fysieke aanvallen, systematische verdrijving en zelfs uitroeiing" (1). Het sportblad

RubikonNews:ㅤHet verbod op woningen van buitenlanders

23-06-22 01: 00: 00, Bij het Bundesamt für Bürgerliches Bildung valt onder het begrip "vreemdelingenhaat" het volgende te lezen: "Afwijzende en vijandige houding tegenover alles wat als vreemd en dus als bedreigend wordt ervaren in vergelijking met de vertrouwde levensomstandigheden. Xenofobie is gericht tegen mensen die van de eigen omgeving verschillen door afkomst, nationaliteit (xenofobie), godsdienst (antisemitisme) of huidskleur (racisme). Het uit zich in uitsluiting, fysieke aanvallen, systematische verdrijving en zelfs uitroeiing" (1). Het sportblad