De kunstmatig veroorzaakte stagflatoire ineenstorting is aangebroken – lees hier wat er nu gebeurt

22-06-22 11: 55: 00, In mijn 16 jaren als alternatief econoom en beleidsschrijver, heb ik ongeveer de helft van die tijd besteed aan het waarschuwen dat het uiteindelijke resultaat van het business cycle model van de Federal Reserve een stagflatoire ineenstorting zou zijn. Geen deflatoire of inflatoire ineenstorting, maar een stagflatoire ineenstorting. De redenen waren zeer concreet: massale schulden werden beantwoord met nog meer schulden, terwijl tegelijkertijd veel centrale banken hun valuta devalueerden door middel