Afghanistan and regional security in Central Asia

Having an important geostrategic position and being an essential link in the development of cooperation between Central and South Asia as well as in regional security issues, Afghanistan has attracted a lot of attention from its regional neighbors. The Central Asian countries, objectively interested in multifaceted cooperation with all their neighbors,  » Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

Winnen de Taliban de strijd tegen de drugshandel?

14-08-22 02: 25: 00, De Taliban (een in Rusland verboden organisatie), die een jaar geleden in Afghanistan de macht grepen, hebben een harde strijd tegen drugs beloofd, en zeggen dat op de teelt, het vervoer en de distributie van opiumpapavers de doodstraf staat. Veel deskundigen hadden echter al twijfels geuit of de islamisten erin zouden slagen de internationale drugshandel aan te pakken, " Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

Waarom wil de Taliban de Afghaanse hoofdstad verhuizen?

09-06-22 08: 05: 00, Zoals blijkt uit informatie die uit Afghanistan komt, verslechteren de situatie en de sociaal-economische toestand in het land. Elke tweede inwoner van Afghanistan lijdt nu honger, en in de nabije toekomst kan de voedselsituatie in het land verder verslechteren, zei secretaris van de Russische Veiligheidsraad Nikolai Patrushev op mei 27 tijdens de vierde ronde van multilateraal overleg over de Afghaanse kwestie. " Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

Amerikaans Afghaans militair arsenaal staat te koop

26-03-22 05: 59: 00, Hoewel het precieze aantal VS-wapens, -voertuigen, -vliegtuigen en -militair materieel dat door de Taliban in beslag is genomen (en in de Russische Federatie verboden) nadat de VS en hun bondgenoten Afghanistan waren ontvlucht, onbekend is, wordt de voorlopige waarde van dit dodelijke goed door diverse deskundigen geschat op ongeveer $85 miljard. In Kunduz, Afghanistan, worden regelmatig militaire vertoningen en militaire parades van de Taliban gehouden met bijvoorbeeld in de VS gemaakte…

Afghanistan: Amerikanen plunderen door armoede geteisterde Afghanen

11-03-22 08: 50: 00, De tragische gebeurtenissen van september 11, 2001 hebben onze wereld voorgoed veranderd. Hoewel nog niet bekend is wie de aanstichters van deze gebeurtenissen waren, verklaarde Washington ondubbelzinnig een "oorlog tegen het terrorisme", gericht op de omverwerping van Al Qaeda (een in Rusland verboden terroristische organisatie) en het Taliban-regime (verboden in Rusland), gesteund door Amerikaanse satellieten. Maar het is ook algemeen bekend dat Al Qaeda werd opgericht door de CIA met geld…

De regering Biden steelt het geld van Afghanistan

02-03-22 08: 20: 00, Na het land onder directe bezetting te hebben gehouden, het gedurende 20 jaren te hebben verwoest - en er niet in geslaagd te zijn de Taliban militair te verslaan (verboden in Rusland) - is Joe Biden's uitvoerend bevel om eenvoudigweg de helft van de iets meer dan 7 miljard dollar van Afghanistan in beslag te nemen om het te gebruiken om te betalen aan de slachtoffers van 9/11 gewoon een aanfluiting…

Heeft Elizabeth Truss besloten Washington te helpen zichzelf te verrijken ten koste van Afghanistan?

22-02-22 12: 45: 00, Eind december 2021 trachtte de regering-Biden, in een andere van haar nu overduidelijk valse propagandacampagnes, de wereld te overtuigen van de zogenaamd "humane behandeling van het Afghaanse volk" Er zij aan herinnerd dat het destijds ging om de levering van een miljoen doses van het door het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson geproduceerde coronavirusvaccin aan Kabul als onderdeel van de humanitaire hulp van de VS. Bovendien werden de schadelijke gevolgen voor…

Waarom zou Washington de Afghaanse Taliban bijstaan?

11-02-22 08: 35: 00, Toen de VS medio2021 besloten hun strijdkrachten uit Afghanistan terug te trekken, verzekerde Joe Biden zijn Afghaanse ambtgenoot, Ashraf Ghani, van volledige steun van de VS tegen de Taliban (die in Rusland verboden zijn) om de zogenaamde "democratische" verworvenheden die het land tijdens twintig jaar bezetting door de VS had geboekt,…

VS wreekt zich op Afghanistan voor zijn verzet

03-02-22 08: 40: 00, Sinds de Taliban (een organisatie die als terroristisch wordt beschouwd en in Rusland verboden is) in augustus vorig jaar de controle over Afghanistan heeft overgenomen te midden van een beschamende en chaotische terugtrekking van de VS, is het land, dat al 20 jaar door oorlog en bezetting wordt geteisterd, steeds dieper…

Centraal-Azië wordt een platform voor samenwerking tussen Rusland, India en China

02-02-22 08: 10: 00, Centraal-Azië (CA) heeft, wegens zijn geostrategische ligging op het kruispunt van Europa en Azië, zijn nabijheid tot de belangrijkste internationale actoren zoals Rusland en China, zijn rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en zijn nog niet ten volle…

Er moet een antwoord komen op het risico van een biologische catastrofe door de militaire laboratoria van de VS

19-01-22 01: 40: 00, In het licht van de onlusten onder de burgerbevolking die Kazachstan hebben geteisterd, neemt het risico van een biologische catastrofe toe vanwege geheime militaire laboratoria van de VS in regio's van Centraal-Azië en de zuidelijke Kaukasus,…

De Turkse militaire alliantie of Waarom heeft Ankara Rusland beschuldigd van het bezetten van Kazachstan?

17-01-22 08: 15: 00, De gebeurtenissen in januari in Kazachstan en de reactie van de CSTO bleken een echte lakmoesproef te zijn voor de houding van veel landen ten opzichte van Rusland en het regionale machtsevenwicht in de moderne tijd.…

De rol die sociale en mediaplatforms hebben gespeeld bij de gebeurtenissen in Kazachstan

15-01-22 07: 00: 00, Met de opkomst van mobiele telefoons, internet, sociale media en andere vormen van elektronische communicatie is het vermogen om de publieke opinie en het sociale en politieke leven in een land te beïnvloeden aanzienlijk toegenomen. Bovendien…

Het nieuwe Afghanistan: Waarom we het allemaal al eerder gehoord hebben en opnieuw!

13-01-22 08: 50: 00, Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode zijn het meestal niet-christelijke landen die het nieuws halen. Het dagelijks leven gaat ononderbroken door, zodat verhalen die zich over een lange periode opbouwen zonder onderbreking kunnen rijpen. Nog maar een…

Mongolië is een van Ruslands belangrijkste partners in Azië

26-12-21 05: 44: 00, Rusland en Mongolië zijn naaste buren, en hun onmiddellijke geografische nabijheid heeft de wederzijdse geopolitieke aantrekkingskracht van Rusland en Mongolië bepaald, een doelstelling die bijdraagt tot politieke, militaire, handels- en economische, culturele, en andere bilaterale banden.…