Hoe Rusland reageert op de invoering van “nieuwe mensenrechten” in het VK

24-06-22 03: 00: 00, In het VK werd aangekondigd dat men de mensenrechten opnieuw wil definiëren en dat men wijzigingen in de wet wil aanbrengen. Hoe werd dit in Rusland becommentarieerd? Ik heb reeds gemeld dat de Britse minister van Justitie de invoering van nieuwe mensenrechten heeft aangekondigd, die moeten worden aangepast aan de "typisch Britse rechten". De teksten van de wetten zijn nog niet gepubliceerd, maar uit de tot dusverre bekende verklaringen en gepubliceerde