Paul Craig Roberts: Mikhail Gorbachev R.I.P.

01-09-22 05: 35: 00, Paul Craig Roberts Mikhail Gorbatsjov was de eerste president van de Sovjet-Unie en de laatste Sovjetleider. Hij was de beste van de jongere generatie communistische partijleden die, net als de Amerikaanse president Ronald Reagan, de zinloosheid van de Koude Oorlog en de onnodige dreiging van een nucleair Armageddon inzagen. Gorbatsjov begreep ook dat de repressie en de ontberingen van de Sovjetjaren onnodig waren, en hij trachtte, samen met zijn adviseurs, waarvan