De levens van anderen

18-02-24 03:37:00, In dezelfde omgeving leeft iedereen leeft in een andere wereld. Arthur Schopenhauer Beste lezers Zoals jullie je waarschijnlijk al gerealiseerd hebben, onze Jaarboek 2023. Deze keer over het onderwerp "verdeeldheid". Een onderwerp dat naar mijn mening echt niet toepasselijker kan zijn. En niet alleen met betrekking tot het afgelopen jaar of de afgelopen vier jaar, maar veel verder dan dat. Ondertussen ben ik bijna blij met de escalatie over bepaalde politieke en sociale

Das Leben der Anderen

Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Arthur Schopenhauer Liebe Leserinnen und Leser Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, erscheint demnächst unser Jahrbuch 2023. Dieses Mal zum Thema «Spaltung». Ein Thema, das tatsächlich passender nicht sein könnte, wie ich finde. Und zwar nicht nur bezüglich des letzten Jahres oder der letzten vier Jahre, sondern weit darüber hinaus. Mittlerweile bin ich fast froh über die Zuspitzung bei gewissen politischen und gesellschaftlichen Themen, denn