De IAEA en de Iraanse nucleaire kwestie

De besprekingen tussen de Islamitische Republiek Iran en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) zijn vastgelopen. Alle door Israël aan de IAEA verstrekte informatie is ontkend, op één na: er zijn sporen van verwerkt natuurlijk uranium en licht verrijkt uranium op de site van Turquzabad. Volgens Tel Aviv bevond zich daar in 2003 een nucleaire onderzoekslocatie. Volgens Teheran is deze verklaring een zionistische nonsens en is de enige mogelijke verklaring dat Israëlische agenten deze plaats