Vrijheid, Algemeen Welzijn, Menselijke Familie: Over Afrikaans Socialisme

20-06-22 12: 00: 00, Volgens Julius Nyerere (1922-1999), de eerste president van Tanzania, kunnen noch kapitalisme noch Europees socialisme de basis vormen voor een rechtvaardige samenleving. Het Afrikaans socialisme dat hij hielp ontwikkelen was geen politieke machtsconstructie, maar een sociale orde gebaseerd op het algemeen welzijn, op basis van "Ujamaa", het gezond verstand van de familie. Het uiteindelijke doel was een rechtvaardige en gelukkige samenleving tot stand te brengen. PAUL SOLDAN, 20. Juni 2022, 0