Viruswaarheid:ㅤCovid-vaccins doden één op de 800 zestigplussers

De vaccins moeten onmiddellijk uit de handel worden genomen, aldus een vooraanstaand vaccinwetenschapper Noot van de redactie: Beide wetenschappers genoemd in dit artikel spreken van een correlatie tussen boostervaccinatie en het aantal sterfgevallen, maar niet van causatie zoals verondersteld in de titel. Het originele Engelstalige artikel vindt u hier. Van elke 800 toegediende boostervaccins bij ouderen, overlijdt er één persoon en de toediening ervan moet onmiddellijk gestopt worden, aldus een vooraanstaande vaccinwetenschapper. Dr. Theo Schetters

Dissident One:ㅤCovid-vaccins doden één op de 800 60-plussers en moeten onmiddellijk uit de handel worden genomen, aldus een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van vaccins – DissidentNL

Covid-vaccinboosters bij oudere mensen doden één persoon voor elke 800 toegediende doses en moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen, heeft een vooraanstaande vaccinwetenschapper gezegd, meldt de Daily Sceptic. Dr. Theo Schetters, een in Nederland gevestigde vaccinoloog die een leidende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een aantal vaccins, heeft de officiële gegevens van de Nederlandse regering geanalyseerd en een zeer nauwe correlatie gevonden tussen het tijdstip waarop de vierde vaccindoses in het land werden