Twee nieuwe Canadese patriottenboeken! Verloren Hoop en De Komende Storm door Gerald Therrien

23-09-22 11: 27: 00, Veel te veel historici hebben geprobeerd verhalen over de Noord-Amerikaanse geschiedenis te construeren vanuit kunstmatig beperkte filters en veronderstellingen die de objectieve realiteit van een oligarchie ontkennen, of het principiële conflict dat voortkomt uit tegengestelde ideeën over Mens, God en Wet die de wereldgeschiedenis duizenden jaren lang hebben gevormd.Vanaf de oudheid via de ineenstorting van Rome tot de opkomst van de Europese Renaissance zag dit conflict de mens aan de ene