Ontwikkelingslanden keren zich tegen het Westen op de G20-top, door Thierry Meyssan

De G20, die door de G7 was opgericht om haar te gehoorzamen, heeft zich daarvan geëmancipeerd. Ze heeft het Angelsaksische kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op de anonimiteit van het kapitaal, zeker niet ter discussie gesteld, maar ze is gestopt met het ondertekenen van de teksten van Washington. Het neemt nog steeds deel aan westerse projecten, maar maakt zich weinig illusies over de uitvoering ervan. De G20-top in Gandhinagar. In 1973 zorgden de oliepiek in