Dissident One:ㅤGezonde jongeren sterven massaal in Australië, en de leugenpers durft nog steeds vaccins niet te noemen – DissidentNL

In 2021 spande de regering van Australië samen met drie vaccinfabrikanten om het Australische volk te onderdrukken door middel van discriminatie op verschillende niveaus, dwang, propaganda, onwettige opsluiting, segregatie, digitale nalevingssystemen en bredere bedreigingen van de bestaansmiddelen van individuen. Deze totalitaire acties waren niet gebaseerd op gegevens of wetenschap en leverden geen voordeel op voor de volksgezondheid. Deze acties waren bedoeld om mensen psychologisch te breken, hun lichaamsautonomie en persoonlijke overtuigingen te onderdrukken en experimenten…