Wakker Mens:ㅤRussische herdenkingscultuur

In Rusland is de periode van 1 tot 9 mei een soort vakantieperiode, maar ook een tijd van herdenken. 1 mei - Dag der Arbeid 2 mei - Herdenking van het bloedbad van Odessa 9 mei - Overwinningsdag Ook vroeger werd in Rusland vaak en uitgebreid gevierd en herdacht, in de Tsarentijd betrof dat vooral de viering van religieuze feesten, zoals de geboorte- en doodsdagen van heiligen. Net als bij ons trouwens, was het jaar