NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redacteur over “Privatiseringswinst? Privatisering gevolgen!”

01-08-22 09: 00: 00, In deze bijdrage stelt Albrecht Müller de voortgang van de privatisering van overheidsmonopolies ter discussie, die sinds de 1990s "onder invloed van de neoliberale ideologen en hun propaganda" is doorgevoerd. In het geval van Post en Telekom voelde hij zich nu "veel slechter bediend". Lufthansa is een "grondhansa" aan het worden, zoals het Handelsblatt opmerkt, dat behoort tot de media "die dachten dat zij bij de privatisering het geel van het