RubikonNews:ㅤDe Oekraïense maalstroom

03-08-22 01: 00: 00, Laten we proberen te sorteren: Wat de oorlog vooral duidelijk maakt, is de crisis van de natiestaat als mondiaal ordeningsprincipe, meer bepaald van de economisch gedomineerde unitaire natiestaat zoals die uit de Eerste Wereldoorlog is voortgekomen op initiatief van de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Nog preciezer, en vooral actueler toegepast op het probleem van Oekraïne, gaat het om de inhaalslag van de verenigde natievorming zoals die is ontstaan na de ontbinding

Aanbeveling van de redactie: – Forum 99: Gedachten over de Oekraïense maalstroom – en de mogelijke ommekeer. Of ook: Oekraïne – Het fenomeen van de drievoudige proxy

23-07-22 07: 37: 00, Es ist Sommer. Men zou willen genieten van het vriendelijke weer, op vakantie gaan, zich bezighouden met opbeurende zaken - en toch zitten we weer bij elkaar en maken ons zorgen over wat ons nog te wachten staat met de oorlog in Oekraïne. Maar we willen hier niet herhalen wat de afgelopen maanden al vele malen heen en weer is gedraaid, we willen ons niet verliezen in oorlogsverslaggeving, noch in de