EZAZ.NL:ㅤDNA-zelftesten: privacy niet gegarandeerd

Met de komst van Covid-19 is het (zelf-) testen gemeengoed geworden. Bedrijven proberen de mensheid al te bewegen om ook voor griep te gaan testen. Maar met het testen sta je ook een stukje DNA af, een unieke identificatie van de persoon en voorspeller van mogelijke ziekten of afkomst. De handel in DNA is groot en schimmig, ook politie-diensten hengelen naar DNA om misdaden op te lossen. ‘Even op DNA laten testen’ kan verstrekkende gevolgen…