Landverraad? – commonsensetv.nl

Naar de letter van de wet is iemand een landverrader als die persoon het land verraadt. Nu is een kaal gebied zonder mensen amper tot niet te verraden, dus gaat het om de inwoners die door iemand of meerdere iemanden word(t)en verraden. Zeker wanneer de ‘leiders’ van het volk niet doen wat de mensen in het land in overgrote meerderheid willen. Nou heeft ons land een staatsbestel dat we zeer ten onrechte democratisch noemen. Welliswaar