Maan van Alabama:ㅤMoA – Twee grote vergissingen over Rusland – Door Helmholtz Smith

23-06-22 02: 06: 00, juni 23, 2022 Twee grote vergissingen over Rusland - door Helmholtz Smith door Helmholtz Smith Het Amerikaanse en Westerse beleid ten aanzien van Rusland berust op twee ernstige vergissingen. (Een aanzienlijk understatement, natuurlijk - de laatste dertig jaar hebben aangetoond dat de conventionele westerse ideeën over Rusland bijna volledig verkeerd zijn.) Maar deze twee worden eindeloos herhaald en, hoe vaak ook bewezen wordt dat ze verkeerd zijn, ze blijven de fundamentele