Dissident One:ㅤIn het geheim worden slachtoffers van vaccinaties nu wereldwijd gecompenseerd – DissidentNL

Programma’s in landen over de hele wereld zijn begonnen met het schadeloos stellen van mensen die schade hebben geleden of zijn overleden als gevolg van de COVID-19-vaccins, meldt The Epoch Times. Mensen zijn biologisch verschillend, zowel wat betreft hun genetische opmaak als hun vroegere blootstelling aan het milieu. Daarom, zo legt neuroloog dr. Robert Lowry uit, kunnen mensen heel verschillend reageren op eenzelfde geneesmiddel of vaccin. Telkens wanneer een nieuw geneesmiddel of biologisch geneesmiddel op