Verhindert Erdogan dat Zweden en Finland lid worden van de NAVO?

13-05-22 11: 13: 00, Zweden en Finland willen lid worden van de NAVO, hetgeen door de westerse pers wordt toegejuicht. De Turkse president zou dit echter kunnen verhinderen.Er zijn slechts enkele kritische stemmen in de NAVO over de toetreding van Zweden en Finland. Eigenlijk zijn het er maar twee, de Kroatische en de Turkse president. Aangezien de NAVO echter met eenparigheid van stemmen moet beslissen over de toelating van nieuwe leden, bestaat er althans een…