Is er echt een agenda voor wereldheerschappij?

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

De grootste bedreiging voor de mensheid sinds het begin der tijden

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

De agenda voor wereldheerschappij door het Wereld Economisch Forum

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

The agenda of world domination by the World Economic Forum

✔︎ FACT CHECKED: See sources at end of post Since the beginning of time, power hungry madmen have attempted to seize control over the entire world. Egyptian pharaohs, Asian emperors, European warlords, Roman emperors, Russian tsars, and British kings waged relentless wars, trying to gain absolute power over the rest of humanity. One world empire succeeded the other: the Assyrian, Babylonian, Persian, Roman, Chinese, Spanish, British empires all had one goal: conquer the nations, and if