Goed bericht voor kolencentrales. – commonsensetv.nl

The Intergovernmental Panel on Climate Change Het zal toch wat zijn als het klimaat niet veranderd, dan zouden ze deze hele geld machine voor hoge ambtenaren op moeten heffen. Dus zit er niets anders op dan de klimaat veranderingsangst in stand te houden.                                       Eén probleem.    Wetenschappers die aan de meest gezaghebbende studie over klimaatverandering werkten