De Pruisen deel 1/1 – commonsensetv.nl

                                       Reichs WEF   De Pruisen verdwenen niet van het wereldtoneel, na 1917; ze werden gewoon onzichtbaar en opereerden via een matrix van globalistische bedrijven vanuit hun nieuwe basis in Washington D.C. De ongelooflijke toespraak van President Trump, vlak voor de verkiezingen van 2016, waarin hij de ‘kult van Pruisen’ beschreef en verklaarde dat hun tijd op