NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redacteur over “Cancel Cultuur leeft van onderdanigheid”

04-08-22 08: 00: 00, In dit artikel gebruikt Tobias Riegel het voorbeeld van een afgelast concert om de verwoestende gevolgen te beschrijven van de nu steeds massaler wordende praktijk van de "afgelastingscultuur" en hoe dit zou kunnen worden voorkomen. Willekeurige censuur, het verhinderen van evenementen en het belasteren van andersdenkenden ("meestal als rechts-extremisten") kunnen "debatten waarin men inhoudelijk geen kans zou maken" verhinderen en worden intussen ook gebruikt als "politiek wapen tegen burgers die kritisch