The Saker: The Masking of the Obvious

21-06-22 10: 18: 00, Door Jimmie Moglia voor de Saker Blog Een oosterse vorst, van wie we het bestaan maar niet de naam kennen, had een officier in huis die hem aan zijn sterfelijkheid moest herinneren door elke morgen op een bepaald uur te roepen: "Gedenk vorst dat gij zult sterven." De beschouwing van de broosheid van onze huidige toestand leek inderdaad van zo'n groot belang voor de beroemde wetgever Solon van Athene, dat hij