Mensenrechten en de ondermijning van de nationale soevereiniteit